*Cijene su izračunate za ciklus perioda u trajanju od 36mjeseci