Uvjeti i pravila korištenja

Korisnici i kupci usluga koje pruža TRO KOMPJUTER dužni su prihvatiti i pročitati ispod navedene uvjete i pravila.

Registracija i korištenje domena je propisano uvjetima i pravilima nadležnih domenskih organizacija i registara s kojima ste se dužni upoznati. Npr. za .COM/NET/ORG domene je zadužen ICANN, za .HR je CARNET, za .EU je EURID...itd. Po pitanju domena povrat novca u bilo kojem obliku nije moguć, jer LiberoHosting(TRO KOMPJUTER) nije direktno odgovoran za domene, već je nadležnost domena u rukama registra/organizacije.

TRO KOMPJUTER zadržava pravo otkazivanja usluga korisniku/kupcu koji svojim radnjama ili stranicama ugrožava sigurnost servera i ostalih korisnika.
Vaše stranice ne smiju posluživati nezakonit sadržaj. Neki primjeri: promicanje mržnje, nasilja, droge, cracking skripte, zloraba serverskih i mrežnih resursa...itd.
Isključivo zabranjujemo nezakonitu distribuciju audio i video sadržaja, pornografskog sadržaja, igara, spam poruke, mass mailing i sve ostalo nezakonito, te štetno, a neizrečeno ovim pravilima.

Korisnik/kupac je odgovoran za svoj sadržaj i sigurnost, te za sigurnosne kopije podataka i informacija. TRO KOMPJUTER ne odgovara za nastale štete u slučaju gubitka podataka i informacija, stoga preporučamo da uvijek radite pričuvne kopije svojih podataka u redovnim intervalima.

Korisnik je dužan ažurirati svoj sadržaj na najnovije verzije CMS-a, foruma, blog-a, aplikacija, modula, pluginvva i ostalog, kako bi uvijek imao novu i sigurnu verziju. Ako se ne obavlja ažuriranje i dogradnja od strane korisnika, tada dovodi u pitanje sigurnost ostalih korisnika i rada servera, pri čemu djelujemo suspenzijom dotičnog korisnika.

Svi korisnici imaju direktan pristup i uvid u svoj web hosting, na više načina, npr: FTP, cPanel, phpMyAdmin.
Svaki kupac, odnosno korisnik je dužan administrirati svoju domenu, web hosting, VPS, itd. Podršku od TRO KOMPJUTER jedino može tražiti klijent čiji je e-mail evidenitran u njegovom korisničkom računu. Postoji mogučnost da se ovlasti treća osoba za podršku, te se njegovi podaci mogu dodati unutar korisničko računa.

Korisnikov web hosting se nalazi na serveru, kojeg dijeli s ostalim korisnicim web hostinga(eng. shared web hosting).
VPS hosting korisnik raspolaže sa određenim zakupljenim resursima samo za sebe(HDD, RAM, +xCPU).

Ako ste prekršili navedene uvijete, tada smo primorani isključiti/suspendirati vaše aktivne usluge, kako bismo smo održali i omogućili optimalan rad ostalim korisnicima servera.

Korisnik/kupac se slaže i preuzima pravu odgovornost da će usluge koristiti samo u zakonite svrhe, te da je u potpunosti odgovoran za svoj sadržaj i podatke. Korisnik/kupac se slaže da će novčano nadoknaditi bilo koju nastalu štetu i da će braniti TRO KOMPJUTER ukoliko dođe do pravnog spora.
TRO KOMPJUTER nema dužnost nadgledati sadržaj koji korisnik objavljuje, već je korisnik sam odgovoran za njega i za sve što njegov hosting račun poslužuje sa servera.
TRO KOMPJUTER ne predaje niti daje uvid u podatke i sadržaj korisnika trećim osobama, no u slučaju pravnog postupka, istrage i sl., TRO KOMPJUTER i korisnik/kupac su dužni omogućiti pristup svim traženim informacijama i podacima.